Eit bilde fortel meir enn ord, seiest det. Kor mykje må ikkje då eit heilt galleri av bilde fortelja? 
Gjennom fleire bildegalleri nedanfor får du totalt sett eit bilde av korleis bygda vår ser ut.
Sida er under arbeid. Ikkje alle knappane nedanfor er derfor aktive enno.
STEMNINGEN
I ei eventyrbygd er det sjølvsagt massevis av stemning. Ulik stemning, til ulike tider, og på ulike stader. Desse bilda prøver å gi deg eit visst inntrykk av dette.
TUNA PÅ DEI FIRE GARDANE
Ei bygd utan bygningar er inga bygd, det ligg i namnet. Ei flott bygd har derfor innbyggjarar med hus, hagar og  gardsbruk, som til saman utgjer mange fine tun. Ikkje alle tun er med på denne sida enno, og me byter gjerne ut nokre bilde med betre, viss du har. 
I desse tider med fokus på ekstremvêr, kvikkleire og anna, som påverkar tryggleiken til titusenvis av norske tun, er det godt å kunna seia at dei fleste husa her i bygda står på trygg fjellgrunn.
Me prøver å ikkje gå for tett inn på privatområdet til folk. Om nokon skulle føla seg krenkte, vil me gjerne ha eit ord om det, slik at me kan fjerna uønskte bilde.
FJELBERG
Frå gammalt har bygda vår vore eitt med dei to Fjelbergøyane, og framleis har me eit sterkt fellesskap med desse. Både gjennom at kyrkja vår ligg på Fjelbergøy, og ved at ferja bind saman desse tre småsamfunna, og med Utbjoa på Haugalandet. 
Nokre bilde frå desse to flotte naboøyane høyrer derfor sjølvsagt med her.
Back to Top