Grendalaget Samhald vart stifta i 1934, den gongen som frilynt ungdomslag for bygda. Rundt 1960 fekk dei endeleg eige hus, ungdomshuset Strondaheimen, etter at eit solid tal dugnadstimar var lagt ned av medlemmene. 
Seinare har tidene endra seg, og laget vart tidleg på syttitalet gjort om til Arnavik/Fjelberg ungdoms- og idrettslag, med stort engasjement og mange slags aktivitetar. 
Mot slutten av åttitalet vart det så gjort om til eit generelt grendelag, med ansvar for å driva huset vidare, pluss å syta for ein del andre aktivitetar for bygda. 
I dag er aktiviteten ikkje så høg, men det å driva og vedlikehalda grendahuset er likevel viktig for bygda.
GRENDAHUSET PÅ FATLAND
Det som ein gong var bygt som ungdomshus for frilynde aktivitetar, er i dag eit hus for alle i bygda, og for dei fleste typar tilstellingar. Grendalaget har hatt ansvar for 17. mai og nokre andre aktivitetar, men først og fremst er det nå eit hus som du kan leiga til dine eigne feiringar.
Huset er møblert for 80 personar til bords samstundes. Kjøken og skaffetøy er utstyrt for at du kan laga mat til så mange, og servera dei. 
Bilda ovanfor gir eit visst inntrykk av kva huset kan brukast til. Dette er frå eit søskenbarntreff i 2009, med søskenbarn rundt om i landet og utlandet, men der ein av foreldra kjem frå garden Arnevik.
Ansikta på bilda er retusjerte, for at personane ikkje skal kunna identifiserast.
05.02.2024
LENKER TIL ANNA STOFF OM GRENDALAGET
Artikkel i Kvinnheringen (betalingsmur) finn du her.
Back to Top