Alle bygder av ein viss storleik, og med respekt for seg sjølve, har ei eller anna slags velforeining, som tek seg av felles tiltak for bygda. Fatland har vel ikkje storleiken, men respekt for oss sjølve har me. Og storleiken kjem kanskje med tida?

Leiaren Kjell Rune klipper snora under opninga av ballbingen 17.06.2023.

FATLAND VEL
FATLAND VEL er velforeininga for innbyggjarane i bygda. Den vart skipa og registrert i 2014, men først ved inngangen til 2020 vart det skikkeleg fart i sakene. 
FATLAND VEL definerer heile bygda som sitt virkeområde, altså gardane Arnevik, Fatland, Kjeka og Sydnes.
Føremålet med FATLAND VEL er å jobba fram fellestiltak i bygda, til beste for både lokale innbyggjarar og folk elles i området. Grunneigarar har lagt til rette for dette, ved å stilla areal og materialar til disposisjon, og å ta kostnaden med å opparbeida infrastruktur. 
Leiar er Kjell Rune Asmervik. FATLAND VEL er aktive på Facebook. Følg med der! Sjå direktelink nedst på sida.
FATLAND VEL er dessutan aktivt med på å opparbeida turstiar og andre objekt i FATLANDSKOGEN. Sjå eiga side om dette konseptet her.
07.02.2024

KVA SKJER?
I 2021 var det opparbeiding av fellesområdet nede ved hovudvegen som stod på agendaen.
I 2022 har det i tillegg vore full fres med å laga ballbinge på arealet ovanfor Gilo. Dessutan blei det starta opp arbeid med eit langbord med tak over, nede på fellesområdet. Ei samlingsplass som kan brukast under alle slags vêr og og føreforhold altså.
Ballbingen vart opna 17. juni 2023, hurra! Elles har Kjell Rune brukt dette året til å opparbeida nye rundløyper rundt om i skogen, på gardane Sydnes, Kjeka og Arnevik.  
Fellesområdet, med Gapahuset, nærmar seg òg ferdigstilling, noko som skal skje før påske i 2024.
Til høgre ser du nokre bilde frå opninga av ballbingen. Klikk knappen nedanfor for å sjå nokre klipp frå arbeidet til laget elles, fram til i dag.
14.02.2024
Juni 2023 - Forventningsfulle samlar folk seg for å vera med på opninga av ballbingen.
Juni 2023 - Forventningsfulle samlar folk seg for å vera med på opninga av ballbingen.
Juni 2023 - Liten tribune, hesja opp i full fart same dagen.
Juni 2023 - Liten tribune, hesja opp i full fart same dagen.
Juni 2023 - Nå er det nett før det skjer noko.
Juni 2023 - Nå er det nett før det skjer noko.
Juni 2023 - Kjell Rune klipper snora og erklærer ballbingen for opna.
Juni 2023 - Kjell Rune klipper snora og erklærer ballbingen for opna.
Juni 2023 - Klart for å ta banen i bruk, Jan Magnar deler ut ballar.
Juni 2023 - Klart for å ta banen i bruk, Jan Magnar deler ut ballar.
Juni 2023 - Alle aldersgrupper hiv seg utpå.
Juni 2023 - Alle aldersgrupper hiv seg utpå.
Juni 2023 - Eit keepertalent i aksjon.
Juni 2023 - Eit keepertalent i aksjon.
Juni 2023 - Litt balltriksing høyrer med på ein oppvisningsdag som denne.
Juni 2023 - Litt balltriksing høyrer med på ein oppvisningsdag som denne.
Juni 2023 - Det er blitt eit flott anlegg, som kan nyttast både av fastbuande og andre forbipasserande.
Juni 2023 - Det er blitt eit flott anlegg, som kan nyttast både av fastbuande og andre forbipasserande.
LENKER TIL ANNA STOFF OM FATLAND VEL
Foretakspplysningar​​​​​​​

Back to Top