Leiaren Kjell Rune klipper snora under opninga av ballbingen 17.06.2023.

FATLAND VEL
FATLAND VEL er velforeininga for innbyggjarane i Fatland-bygda. Den vart skipa og registrert i 2014, men først ved inngangen til 2020 vart det skikkeleg fart i sakene. 
FATLAND VEL definerer heile bygda som sitt virkeområde, altså gardane Arnevik, Fatland, Kjeka og Sydnes.
Føremålet med FATLAND VEL er å jobba fram fellestiltak i bygda, til beste for både lokale innbyggjarar og folk elles i området. Grunneigar på Fatland har lagt til rette for dette, ved å stilla areal og materialar til disposisjon, og å ta kostnaden med å opparbeida infrastruktur. 
Leiar er Kjell Rune Asmervik. FATLAND VEL er aktive på Facebook. Følg med der! Sjå direktelink nedanfor.
FATLAND VEL er dessutan aktivt med på å opparbeida turstiar og andre objekt i FATLANDSKOGEN. Sjå eiga side om dette konseptet her.
19.07.2023

KVA SKJER?
I 2021 var det opparbeiding av fellesområdet nede ved hovudvegen som stod på agendaen.
I 2022 har det i tillegg vore full fres med å laga ballbinge på arealet ovanfor Gilo. Dessutan blei det starta opp arbeid med eit langbord med tak over, nede på fellesområdet. Ei samlingsplass som kan brukast under alle slags vêr og og føreforhold altså.
I 2023 har arbeidet med den 19 km lange Skogsløypa vore prioritert først på året. Utover våren blei det så sett fart igjen på ballbingen, som opna 17. juni. 
Fellesområdet nærmar seg òg ferdigstilling, noko som bør skje i løpet av sommaren. Då skal det såkalla Gapahuset vera ferdig.
Til høgre ser du nokre bilde frå opninga av ballbingen. Nedanfor kan du sjå nokre klipp frå arbeidet til laget elles, fram til i dag.
19.07.2023
Juni 2023 - Forventningsfulle samlar folk seg for å vera med på opninga av ballbingen.
Juni 2023 - Forventningsfulle samlar folk seg for å vera med på opninga av ballbingen.
Juni 2023 - Liten tribune, hesja opp i full fart same dagen.
Juni 2023 - Liten tribune, hesja opp i full fart same dagen.
Juni 2023 - Nå er det nett før det skjer noko.
Juni 2023 - Nå er det nett før det skjer noko.
Juni 2023 - Kjell Rune klipper snora og erklærer ballbingen for opna.
Juni 2023 - Kjell Rune klipper snora og erklærer ballbingen for opna.
Juni 2023 - Klart for å ta banen i bruk, Jan Magnar deler ut ballar.
Juni 2023 - Klart for å ta banen i bruk, Jan Magnar deler ut ballar.
Juni 2023 - Alle aldersgrupper hiv seg utpå.
Juni 2023 - Alle aldersgrupper hiv seg utpå.
Juni 2023 - Eit keepertalent i aksjon.
Juni 2023 - Eit keepertalent i aksjon.
Juni 2023 - Litt balltriksing høyrer med på ein oppvisningsdag som denne.
Juni 2023 - Litt balltriksing høyrer med på ein oppvisningsdag som denne.
Juni 2023 - Det er blitt eit flott anlegg, som kan nyttast både av fastbuande og andre forbipasserande.
Juni 2023 - Det er blitt eit flott anlegg, som kan nyttast både av fastbuande og andre forbipasserande.
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
LENKER TIL ANNA STOFF OM FATLAND VEL
Foretakspplysningar​​​​​​​

Back to Top