FATLAND VEL
FATLAND VEL er velforeininga for innbyggjarane på Fatland. Den vart skipa og registrert i 2014, men først ved inngangen til 2020 vart det skikkeleg fart i sakene. 
Føremålet med FATLAND VEL er å jobba fram fellestiltak på Fatland, til beste for både lokale innbyggjarar og folk elles i området. Grunneigar har prøvt å leggja til rette for dette, ved å stilla areal og materialar til disposisjon, og å ta kostnaden med å opparbeida infrastruktur. 
Leiar er Kjell Rune Asmervik. FATLAND VEL er aktive på Facebook. Følg med der! Sjå direktelink nedanfor.
FATLAND VEL er også aktivt med på å opparbeida turstiar og andre objekt i FATLANDSKOGEN. Sjå eiga side om dette konseptet her.
Bildet til venstre er frå ein dugnadsdag i juni 2014. Alle generasjonar er med.​​​​​​​

KVA SKJER?
I 2021 er det opparbeiding av fellesområdet nede ved hovudvegen, pluss ballbinge på friarealet ovanfor Gilo, som står på agendaen.
På bilda til høgre og under er Øyvind Gjærde i full gang med gravemaskin og traktor på fellesområdet. Han gjer ein fenomenal dugnadsjobb for å få området klart til våren. Ikkje få timar har han brukt på dette. Og han er flink!
Utpå våren (2021) skal det såast og plantast. Og så skal det lagast eit laaaangt bord, med tak over. Ein samlingsplass som kan brukast under alle slags vêr og og føreforhold.
Det er altså full fart i 2021. Planane for 2022 er allereie komne på skisseblokka til formann Mao (alias Kjell Rune), og langt inn i SketchUp.
Back to Top