Frå ein dugnadsdag i juni 2014. Alle generasjonar er med.

FATLAND VEL
FATLAND VEL er velforeininga for innbyggjarane i Fatland-bygda. Den vart skipa og registrert i 2014, men først ved inngangen til 2020 vart det skikkeleg fart i sakene. 
FATLAND VEL definerer heile bygda som sitt virkeområde, altså Arnevik, Fatland, Kjeka og Sydnes.
Føremålet med FATLAND VEL er å jobba fram fellestiltak i bygda, til beste for både lokale innbyggjarar og folk elles i området. Grunneigar på Fatland har prøvt å leggja til rette for dette, ved å stilla areal og materialar til disposisjon, og å ta kostnaden med å opparbeida infrastruktur. 
Leiar er Kjell Rune Asmervik. FATLAND VEL er aktive på Facebook. Følg med der! Sjå direktelink nedanfor.
FATLAND VEL er også aktivt med på å opparbeida turstiar og andre objekt i FATLANDSKOGEN. Sjå eiga side om dette konseptet her.
27.05.2023

KVA SKJER?
I 2021 var det opparbeiding av fellesområdet nede ved hovudvegen som stod på agendaen.
I 2022 har det i tillegg vore full fres med å laga ballbinge på arealet ovanfor Gilo. Dessutan er det starta opp arbeid med eit langbord med tak over, nede på fellesområdet. Ei samlingsplass som kan brukast under alle slags vêr og og føreforhold altså.
I 2023 har arbeidet med den 19 km lange Skogsløypa vore prioritert først på året. Utover våren blir det så sett fart igjen på ballbingen, som må bli klar til sommaren. Fellesområdet står deretter for tur igjen.
Nedanfor kan du sjå nokre klipp frå arbeidet som er gjort så langt.
27.05.2023
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
LENKER TIL ANNA STOFF OM FATLAND VEL
Foretakspplysningar​​​​​​​

Back to Top