KULTURLØYPA
Kulturløypa er ein fascinerande tursti i skogen på Sydnes. Løypa startar ved ferjekaien og går dels langs sjøen, og dels gjennom skogen, til ho endar på ferjekaien att. 
Kartet viser kor du skal gå, og elles viser me her nokre bilde frå løypa.
God tur!
Back to Top