Ei samling av bilde frå tidlegare aktivitet i Fatland Vel.
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor.
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Øyvind med gravemaskin og traktor.
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Mars 2021 - Fellesområdet - Oppstart - Inspeksjon
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
Oktober 2021 - Ballbingetomta - Dugnad
April 2022 - Fellesområdet.
April 2022 - Fellesområdet.
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
April 2022 - Fellesområdet
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
September 2022 - Ballbingen dugnad.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Oktober 2022 - Ballbingen, med boden til venstre.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Dugnad på ballbingen, etter nokre månaders pause.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Ivrige damer som målar ballbingen, slik at han blir fin til opning i sommar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
Mai 2023 - Helikopter bringar 28 sekker med grus langt inn i skogen, til den 19 km lange Skogsløypa som Fatland Vel lagar.
Back to Top