EVENTYRLEGE OPPVEKSTTILHØVE
For oss som er litt tilårskomne er det fantastisk å tenkja tilbake på åra då me voks opp på Fatland. Den tida ville nok ingen av oss vore forutan. Ingen trong leggja til rette for oss, det gjorde me sjølve, ute i den makelause naturen. Som var så stor at me følte nesten at heile verda var her på Fatland. 
Det å leika indianar og cowboy var noko av det aller kjekkaste. Då laga me oss både høvelege leirar, og høvelege våpen til å ta tabben på fienden med. Oftast var det jo pil og boge, for indianarane sin del. Og for ein cowboy var det naturlegvis perfekt dersom han hadde fått knallpistol til jul.
Blir me nokon gong for store til å leika indianar og cowboy? Ikkje her på Fatland, nei. Nedanfor kan du sjå eit par døme på at me også i seinare år har gjenoppfriska denne leiken, rundt om i dei same omgivnadene som den gongen,  men over femti år seinare.
COWBOYPARTY
I august 2009, i ein hage på Fatland, vart det laga til eit skikkeleg cowboyparty, med vel femti inviterte gjester. Det var ikkje noko tilfeldig opplegg, arbeidet med scene, som skulle vera ei gate frå ein cowboylandsby, starta fleire dagar i førevegen. Og alt skulle sjå så ekte ut som råd.
Me viser ikkje bilde frå sjølve festen, berre nokre få som viser førebuingane. Men ein eventyrleg kveld vart det for alle saman.
Eigentleg var dette noko me gjorde som eit prosjekt i ein konkurranse som Coop lyste ut gjennom sine butikkar på landsbasis. Det galdt å laga den beste festen, og å dokumentera det. Coop stilte opp med grilldamer. 
Me laga eit album over opplegget, sende inn, og vart nummer to i heile landet!
Veggene vart laga på sagbruket, og transporterte til hagen.
Veggene vart laga på sagbruket, og transporterte til hagen.
Reisinga av veggene gjekk kjapt med godt mannskap.
Reisinga av veggene gjekk kjapt med godt mannskap.
Ein av dei mange "spesialbutikkane" i cowboygata.
Ein av dei mange "spesialbutikkane" i cowboygata.
Eventyrlege og sjarmerande damer frå Coop stod for grillinga. Her i inngangen til saloonen før det heile braka laus.
Eventyrlege og sjarmerande damer frå Coop stod for grillinga. Her i inngangen til saloonen før det heile braka laus.
Administratoren deler ut sine siste ordrar før det brakar laus. Foto: Eirik Hvidevold.
Administratoren deler ut sine siste ordrar før det brakar laus. Foto: Eirik Hvidevold.
Ganske spenstige nokre av draktene, som var laga for nett dette høvet. Foto: Unni Landa Haugland.
Ganske spenstige nokre av draktene, som var laga for nett dette høvet. Foto: Unni Landa Haugland.
Mange av indianarane hadde panfløyte, her den største av dei alle. Foto: Eirik Hvidevold.
Mange av indianarane hadde panfløyte, her den største av dei alle. Foto: Eirik Hvidevold.
Presangar høyrer med på ein femtiårsdag, også i indianarmiljøet. Foto: Unni Landa Haugland.
Presangar høyrer med på ein femtiårsdag, også i indianarmiljøet. Foto: Unni Landa Haugland.
INDIANARFEST
I mai 2009 hadde me ein indianarfest, som starta i ein hage, men som enda oppe på Gullhaug. Høvet var eigentleg ein femtiåring som me ville overraska. At han faktisk vart skikkeleg overraska, er definitivt inga overdriving.
Det vart lagt ned mykje arbeid i lang tid på førehand med å spesiallaga kostymer og anna, og stuntet vart ein kjempesuksess, som femtiåringen og gjestene, som alle var indianarar, snakkar om enno. 
Heller ikkje her viser me bilde frå sjølve festen, men det vart laga eit album som fortel det meste, og som indianarane fekk utlevert i etterkant.
LITT AV KVART
Her ser du nokre bilde som er henta frå ulike situasjonar, som ofte kan minna om eventyr. Iallfall dersom du strekkjer definisjonen av eventyr så langt du berre kan. Og let fantasien gjera resten.
Bygda, slik ho sakte men sikkert kjem til syne, rett før soloppgang. Sett frå Ådnaviksneset.
Bygda, slik ho sakte men sikkert kjem til syne, rett før soloppgang. Sett frå Ådnaviksneset.
Ein eventyrleg og trolsk port dannar denne eika, som ikkje veit heilt kva ende ho har rota i.
Ein eventyrleg og trolsk port dannar denne eika, som ikkje veit heilt kva ende ho har rota i.
Friluftsgudsteneste på Gullhaug, med Terje Nag som prest.
Friluftsgudsteneste på Gullhaug, med Terje Nag som prest.
I ein kald vinter trengst ved. Såto i bakgrunnen.
I ein kald vinter trengst ved. Såto i bakgrunnen.
Litt eventyrstemning var det under rivinga av den store løa frå 1936. Og litt vemodig stemning òg.,
Litt eventyrstemning var det under rivinga av den store løa frå 1936. Og litt vemodig stemning òg.,
Det hender at heile busslaster kjem for å sjå på dei eventyrlege hagane på Fatland.
Det hender at heile busslaster kjem for å sjå på dei eventyrlege hagane på Fatland.
Når det blir skipa til eventyrbryllaup i det fri på Fatland, stiller sjølvsagt Eikhild opp med rett kostyme på dagen.
Når det blir skipa til eventyrbryllaup i det fri på Fatland, stiller sjølvsagt Eikhild opp med rett kostyme på dagen.
Trolsk stemning når skoddedisen er i ferd med å tapa for solstrålene.
Trolsk stemning når skoddedisen er i ferd med å tapa for solstrålene.
Fatlandsvatnet kan gå rett inn i kva eventyr som helst.
Fatlandsvatnet kan gå rett inn i kva eventyr som helst.
Friluftsgudsteneste på Gullhaug, ein litt grå og vindfull maidag, med Jan Ove Totland som prest, og Reidar Algrøy som organist.
Friluftsgudsteneste på Gullhaug, ein litt grå og vindfull maidag, med Jan Ove Totland som prest, og Reidar Algrøy som organist.
For mange år sidan hadde elevane på Fatland skule ei eventyrleg  "arbeidsveke" på Sydnesøya, der dei levde som steinalderfolk. Her ser du historia, oppslått i Narravikjo, i kulturløypa som startar på Sydnes ferjekai.
For mange år sidan hadde elevane på Fatland skule ei eventyrleg "arbeidsveke" på Sydnesøya, der dei levde som steinalderfolk. Her ser du historia, oppslått i Narravikjo, i kulturløypa som startar på Sydnes ferjekai.
Under ein kulturdag i 2011 fortel her lærar Sigvald Robberstad om den vidgjetne "arbeidsveka". Han syner fram båten som dei den gongen laga på steinaldervis, og som dei brukte for å komma seg ut til Sydnesøya, og for å fiska og livberga seg på beste vis der ute.
Under ein kulturdag i 2011 fortel her lærar Sigvald Robberstad om den vidgjetne "arbeidsveka". Han syner fram båten som dei den gongen laga på steinaldervis, og som dei brukte for å komma seg ut til Sydnesøya, og for å fiska og livberga seg på beste vis der ute.
På Fatland er det eventyrlege muligheter for epleslang hos naboen.
På Fatland er det eventyrlege muligheter for epleslang hos naboen.
Eventyret er så godt som fullkomme, når ein kan nyta stilla over grillmaten i gapahuken ved Fatlandsvatnet.
Eventyret er så godt som fullkomme, når ein kan nyta stilla over grillmaten i gapahuken ved Fatlandsvatnet.
Back to Top