Fatland er namnet på eit stort konsern som lagar kjøttmat. Men det er òg namnet på ei pittelita sjarmerande bygd, sør på Halsnøy, i Kvinnherad kommune. 
Desse to har ingen ting med kvarandre å gjera, bortsett frå at førstnemnde leverer framifrå grillmat til dei eventyrlege hagane på Fatland. 
Denne rolege og svært sentrale utkantbygda ligg berre 10 minutt frå lokalsenteret Sæbøvik, og 15 minutt frå regionsenteret Husnes. Men likevel langt vekke frå alt maset du gjerne finn i slike sentra.
Forsyn deg frå menyen oppe til venstre, og opplev bygda vår. Eventyrbygda!

Litt av Fatland, sett frå Gullhaug. Sydnessundet skil oss frå Fjelbergøyane. Til høgre ser du Fjelbergøy, og  i midten bakom ligg Borgundøy, med den majestetiske Borgundnuten på 466 meter. Den felles kyrkja vår ligg på Fjelbergøy.

At det er verdas beste plass å bu er sikkert noko alle seier om si bygd. Men at det i denne vesle bygda, med mindre enn 100 fastbuande, finst så mange tilflyttarar frå mange kantar, tyder på at det er lett å finna seg til rette her.
Dessutan er det svært mange hytter spreidde rundt i heile bygda, også desse med folk frå ein større region. Om sommaren er det gjerne eit yrande liv, med fastbuande og hyttefolk som fungerer framifrå saman.
Tomter for både hus og hytter ligg klare og ventar på deg. Er du i byggebransjen, kan du til og med få kjøpa eit komplett byggeklart bustadfelt. Noko å tenkja på, i desse tider når bransjen generelt slit. Det er nemleg nå du kan byggja billeg. Ekspertane seier at om eitt til to år vil det vera skrikande mangel på bustader i landet. 
Me er mange som meiner at eit seniortun ville passa godt her på Fatland. Flatt område, med ekstra lettvint tilgang til utandørs og innandørs aktivitetstilbod, er gode argument.
​​​​​​​Er Fatland eigentleg namnet på heile bygda? Vel, det kan diskuterast. For dette er kanskje einaste bygda i landet som ikkje har eit offisielt namn. Dette, og mykje anna kjekt, kan du lesa meir om ved å klikka deg gjennom menyen øvst i bildet.
Velkommen til Fatland, enten du kjem på besøk, eller for å slå deg til her for godt! Enten du kjem som utbyggjar eller innbyggjar. Me skal ta imot deg på ein gjestfri måte!
SJÅ FATLAND FRÅ LUFTA
I 2018 vart det laga ein dronevideo om Fatlandsprosjektet, meir spesielt om prosjektet Gullparken, som nå er lagt på is. Men filmen lever i beste velgåande, og den gir deg eit godt inntrykk av kor fint det er på Fatland. 
Back to Top